Abdij van Flône

flag
  • Religieus erfgoed
De abdij van Flône werd gesticht aan het einde van de 11de eeuw door drie ridder-monniken, op een domein dat de bisschop van Luik hen had gegeven. Ze ligt aan de monding van de Flône-beek in de Maas. Oorspronkelijk woonden er reguliere kanunniken, tot het klooster werd verheven tot abdij in 1139. Nu zijn de Dames van het Christelijk Onderwijs er gevestigd. Enkel de abdijkerk kan bezocht worden en herbergt verschillende rijkdommen: Romaanse doopvonten (12de eeuw), koorstoelen, maar vooral de orgelkast en de orgels (Uitzonderlijk Waals erfgoed).
De kerk is elke dag toegankelijk van 9u tot 12u en van 13u tot 17u. Wij vragen uw respect voor deze plaats.
Gratis toegang.
Deze informatie wordt louter informatief gegeven. Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de attracties, musea of uitbater, organisator van de activiteit die je interesseert.