Materieel en immaterieel Unesco-erfgoed

 Tal van historische sites en folkloristische volkstradities in Wallonië behoren tot het Unesco-werelderfgoed.