Eerste Wereldoorlog: 1914-1918

Volg de wegen van de herinnering in Wallonië en herdenk de Eerste Wereldoorlog.

Doorheen de Waalse provincies zijn vandaag nog veel zichtbare sporen van de Grote Oorlog.

Monumenten, historische locaties of musea getuigen over de gruwelen tijdens dit conflict, over de heldenmoed van onze soldaten en de geallieerde troepen, alsook over de moed van alle burgers die hebben gestreden voor onze vrijheid.